Irena Kwaśniewska – urodziła się, mieszka i tworzy w Rzeszowie

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. P Michałowskiego w Rzeszowie.
Lekcje malarstwa pobierała w pracowni Józefa Gazdy i Jerzego Szymańskiego.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobyła tytuł magistra z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, a następnie oligofrenopedagogiki.
W Warszawie studiowała  terapie przez sztukę w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach na terenie całej Polski.
W Rzeszowie można je zobaczyć w galeriach: „Z podwórza” i „Magnolia”.